lördag, december 20, 2008

Laxens vandringsvägar i Mörrumsån

Partikollegan Nils Fransson och jag skrev en motion till Kommunfullmäktige i Växjö:

Motion angående möjlighet att skapa fria vandringsvägar för fisk i Mörrumsåns vattensystem i Växjö kommun

Den senaste tiden har det varit en stor diskussion om möjlighet att skapa fria vandringsvägar för lax och andra fiskarter i Mörrumsåns vattensystem mellan Östersjön och sjön Åsnen. Det verkar som om denna vision kan bli möjlig att genomföra.

Denna fråga berör i hög grad Växjö kommun. Dels ligger Åsnens norra strand i Växjö kommun, dels flyter Mörrumsån genom stora delar av vår kommun.

Om fria vandringsvägar upp till Åsnen förverkligas, finns det anledning att söka vidareutveckla dessa vandringsvägar till att gälla övriga delar av Mörrumsåns vattensystem i vår kommun.

Med tanke på såväl biologisk mångfald som turistnäring och fritidsverksamhet torde det vara positivt att lax och andra vandrande fiskarter från Östersjön kunde ta sig upp även i våra vatten.


Folkpartiet föreslår därför:

Att Växjö kommun redovisar laxens och andra fiskarters möjligheten att vandra upp från Östersjön genom Växjö kommuns vattensystem.

Att Växjö kommun verkar för goda vandringsvägar för lax och andra fiskarter.


Växjö den 25 juni 2008

Nils Fransson Annika Stacke


I kommunfullmäktiges decembersammanträde gick den igenom - glädjande! Följ gärna debatten här.

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.