måndag, augusti 23, 2010

Socialliberalism

Folkpartiet Liberalerna är ett Frihetens parti. Men en frihet under ansvar. Låt mig få utveckla några tankar:

- Vi arbetar för att varje människa ska vara fri att kunna utvecklas efter sina förutsättningar till sin fulla potential. Ingen Jantelag ska få lägga krokben på ambitiösa människor. Individen och hennes möjligheter står i centrum, samtidigt som den personliga friheten inte får vara till skada för någon annan.

- Välstånd i samhället och i världen skapas genom fri företagsamhet. Vi vill därför särskilt stödja småföretag och nya företagare. Det ska vara både möjligt och roligt att driva ett företag med en bärkraftig affärsidé.

- De mest utsatta i samhället finns nära vårt hjärta. Grupper av människor som på olika sätt har svårt att hävda sina intressen känner vi stark solidaritet med. Det ”glömda Sverige” finns fortfarande, och här måste vi agera.

Denna kombination av personlig frihet, fri företagsamhet och solidaritet med de utsatta kallar vi Socialliberalism. Vi tror att också du sympatiserar med denna syn på samhället och människan.

Socialliberalismen, som Folkpartiet Liberalerna bekänner sig till, är därmed en slagkraftig mittenvariant. Genom tonvikten på solidaritet med de mest utsatta tillhör vi politikens vänsterflygel, och genom accentueringen på den fria företagsamheten ligger vi till höger. Ett borgerligt vänsteralternativ, med andra ord. Och din personliga frihet att söka förverkliga dina drömmar är ett uttryck för vår syn på varje människas specifika möjligheter.

I en alltmera sammantryckt politisk mittenfåra utgör Folkpartiet Liberalerna ett unikt alternativ, som du inte hittar någon annanstans.

Din röst på valdagen är ett förtroende som vi lovar förvalta.

Annika Stacke, FP
Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.