lördag, januari 31, 2009

Ur min citatsamling (9)

"Tillit är en samhällelig tillgång som bör skyddas lika mycket som luften vi andas eller vattnet vi dricker."
(Sissela Bok)

fredag, januari 16, 2009

Ur min citatsamling (8)

”Konspirationsteorier och rykten föds i lägen då det saknas trovärdig information.”
(Martin Arkel på Krisberedskapsmyndigheten)

tisdag, januari 06, 2009

Ur min citatsamling (7)

”Avund är den uppriktigaste formen av smicker". 
(okänd källa)

söndag, januari 04, 2009

Ur min citatsamling (6)

”Forskarna har kommit fram till att man når bäst resultat genom
mycket, mycket morot,
och lite, lite piska.”
(okänt ursprung)

Ur min citatsamling (5)

”Begreppet makt ger ofta negativa associationer, maktmissbruk, övergrepp och utnyttjande. Vi glömmer lätt att makt också kan vara något positivt, något som handlar om mod, kunskap och kraft, vare sig det gäller en enskild person, en arbetsgrupp eller en organisation. Makt är inte enbart förtryck utan också dess motsats – att kunna påverka och ta sig ur en problemfylld situation.”
(Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors: Arbetsgruppens psykologi, s 107).

lördag, januari 03, 2009

Ur min citatsamling (4)

”Moral är bra, men dubbelmoral är inte dubbelt så bra”.
(Jan Björklund)

Ur min citatsamling (3)

”Av motvind blir medvind, bara färdriktningen är den rätta” .
(Bengt Lindroth)
Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.