söndag, november 24, 2013

Om en kreditfaktura, Sankte Per och Domssöndagen

Min predikan på Domssöndagen 2013 i Lammhults kyrka


Det skrevs ett brev, för länge länge sen, långt innan jag var född. Det brevet är egentligen en faktura. Brevet kom till min kännedom för ganska många år sedan.
Det är inget roligt brev, för det är ett skuldebrev. Så här lyder det.

Faktura

Gerd Annika Helena Stacke
Kundnummer: 19520110-xxxx


Avseende skuld för alla framtida försyndelser mot medmänniskorna, mot dig själv, mot skapelsen och mot Gud.

Att betala: 560.000.000.000.000.000.000 kronor
Beloppet ska betalas med eget liv.


Guds rike

Sankte Per
ödmjuk skattmästare hos Gud den allmäktige
tillika väktare av Himmelrikets portar


Hur betalar man det? Att bli miljonär skulle bara vara en droppe i havet. Det går inte att betala så mycket pengar. Nu rör det sig naturligtvis inte om pengar, men för att vi ska kunna förstå skulden, så är den omsatt i ekonomiska termer.
Men så skrevs det ett annat brev, som jag nu ska läsa upp.

Kreditfaktura

Gerd Annika Helena Stacke
Kundnummer: 19520110-xxxx


Kreditfaktura avseende skuld för alla framtida försyndelser mot medmänniskorna, mot dig själv, mot skapelsen och mot Gud.
Kreditfakturan är utfärdad på grund av att den ursprungliga fakturan betalats av Guds son, Jesus Kristus, som dött och uppstått för din skull.

Att erhålla: 560.000.000.000.000.000.000 kronor


Jerusalem, påsken år 33

Sankte Per
ödmjuk skattmästare hos Gud den allmäktige
tillika väktare av Himmelrikets portar

PS Som bilaga till denna kreditfaktura följer registerutdrag ur Livets bok
Det innebär att den oerhört stora skuld som jag bar på, nu är betalad av Jesus Kristus.
Men inte nog med detta. För det kom ytterligare ett brev, och avsändare gjorde att jag fick kalla kårar: Avsändare var Djävulskap & Helvete AB. Visserligen tycker jag det är intressant med aktier, men aktier i det här bolaget vill jag inte ha. Innehåller visar sig vara en Kopia på den ursprungliga fakturan, och hur Djävulskap och Helvete AB lyckats få tag på den, det vet jag inte. Men bara att få den i handen gör att jag börjar tvivla och tveka. Tänk om fakturan verkligen inte blivit betald. Då måste jag betala med mitt eget liv. Det känns inte alls roligt, det känns rent av fruktansvärt.
Så jag börjar desperat leta i mina papper och vad hittar jag. Jo, jag hittar kreditfakturan, drar en djup lättnadens suck och ett stort tack till Jesus. Och nu ser jag att det finns ett PS, på kreditfakturan, som jag inte lagt märke till tidigare, förmodligen i min glädje över att den enorma skulden hade betald. Och de PS säger: Som bilaga till den kreditfaktura följer registerutdrag ur Livets bok. Va, det fanns en bilaga också, och vad står det i den?

Registerutdrag ur Livets bok, som förvaras i Himmelen, och ur vilken inga strykningar kan göras.


Gerd Annika Helena Stacke, 19520110-xxxx, har genom det heliga dopet i den Treenige Gudens namn blivit upptagen som barn till Gud, blivit införlivad i Guds familj, fått himmelriket som arvedel och fått del av hans heliga Ande, och är skyddad av det heliga korsets tecken.

Himmelriket & Gnosjö, dopdagen den 20 april 1952

[undertecknat av]
Mikael
Ärkeängel, ödmjuk överbefälhavare för myriaders myriader stridsänglar som kämpar för det goda för människornas skull, i tjänst hos Herren Gud

Gabriel
Ärkeängel, ödmjuk budbärare till människors barn från Gud Allsmäktig, han som är Skapare av himmel och jord och av allt vad synligt och osynligt är

Rafael
Ärkeängel, ödmjuk mottagare av särskilt uppdrag från Herren Gud själv att till människors barn förmedla Himmelrikets frihet, friskhet och framtid.


I dag är det Domssöndagen, en dag då min och din och andra människor skuld och betalning kommer i ljuset.
Det finns en faktura utfärdad för alla människors skuld mot sig själva, mot sina medmänniskor, mot skapelsen och mot Gud. Beloppet är ofantligt stort. Men när Jesus Kristus dog och uppstod betalade han den skulden med sitt eget liv.
Ändå kan Djävulen komma sättande med en kopia på den ursprungliga fakturan och försöka få oss att tro att den inte är betald, att vi inte är älskade av Gud, att vi inte är skyddade av hans heliga änglar och att vi inte har del av Himmelriket.
Då är det bra att ha kreditfakturan till hands. Att visa den onda makten att skulden är betald och att dessutom att vi inte bara så vi står på noll, utan att vi genom Jesus Kristus fått del av himmelriket, som vi får leva i redan här och nu, men som när sin fulländning bortom denna värld och denna tid.
Med denna glädje på Domssöndagen får vi se fram mot nästa söndagen, den första söndagen i advent.
Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.