söndag, maj 12, 2013

Mässa i Etchminadzin

Är kommit tillbaka från mässan i Etchminadzin, som är motsvarigheten till Uppsala i Svenska kyrkan. Jag blev introducerad för biskopen som förrättade gudstjänsten, och vid sin sida hade han ett tiotal diakoner och präster. Det tycktes finnas två sorters diakoner - skillnaden blev jag inte klar över. Och så en underbart välsjungande kör (men inga västerländska tongångar; något musikstycke, såg jag, var skrivet i Dess dur - fem b-förtecken), mest sopran och alt.

Hela gudstjänsten, bortsett från en kortare predikan, försiggick genom växelsång i olika konstellationer. När jag skulle ta nattvarden, som bestod i en pytteliten brödbit doppad i vin, fick jag frågan om jag var döpt: Jag är döpt, svarade jag. Då hade dessförinnan förvissat mig om från biskopen att jag fick ta del av brödet och vinet. Två timmar, stående, tog gudstjänsten.

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.