onsdag, oktober 07, 2009

Brev till Växjö stifts FiSK(ar/e)

Kära FiSK(ar/e) Växjö stift!


Först, ett stort tack till var och en för ditt arbete i kyrkovalrörelsen! Det har också gett utslag på många håll.

Så här ser läget ut just nu, då många enheter fortfarande inte är färdigräknade

Församlingar och Kyrkliga samfälligheter
Församlingar och samfälligheter där vi ställt upp och belönats med framgång är:

Växjö domkyrkoförsamling: 1 mandat (prel)
Skogslyckans församling: 1 mandat (prel)
Växjö kyrkliga samfällighet: 2 mandat (Charlotte Branting och Els-Marie Oscarsson, med Sven Astevall och Göran Bergström som ersättare)
Ljungby församling (G-län): 2 mandat (prel)
Ljungby kyrkliga samfällighet: 3 mandat (Gudrun Sjödin, personinkryssad, Susann Diesner och Rolf Andersson, med Inge Nyberg som ersättare)
Oskarshamns församling: 4 mandat (prel)
Vissefjärda församling: 1 mandat (prel)
Ålems församling: 1 mandat (prel)

Tyvärr nådde vi inte fram till något mandat i: Markaryds församling, Söraby, Tolg och Tjureda församling, Söraby kyrkliga samfällighet, Emmaboda kyrkliga samfällighet, Fågelfors församling och Högsby kyrkliga samfällighet. Ändå en eloge till er som modigt ställt upp!


Stiftsfullmäktige
En rysare! Enligt de preliminära siffrorna från stiftet hade vi gått fram med c:a 300 röster och ökat från 2 till 3 mandat. Vi jublade, och kände att väljarna hade belönat vårt trägna valrörelsearbete.

Men – då de slutgiltiga siffrorna kom hade 167 röster tagits ifrån oss! En förväxling lär ha skett under valnattens inrapportering mellan FRIMODIG KYRKA och Folkpartister i Svenska kyrkan, där stora och små bokstäver spelat roll i vilken ordning valresultatet skulle rapporteras. Felet upptäcktes redan på valnatten, men någon information kom inte oss till handa förrän då det slutgiltiga valresultatet publicerades, en handläggning och förklaring som vi inte är helt nöjda med.

Vi ökade dock från 2 207 röster till 2 335, och behåller två mandat. De som kommer in i stiftsfullmäktige, och som vi gratulerar, är Magnus Hedin (personkryssad) och Nils-Erik Davelid, med Göran Hållstedt och Birgitta Sidenvall som ersättare. Personvalet liksom i vilken valkrets mandatet erövras är av avgörande betydelse. Många kryss är i sig ingen garanti för att få mandat eller ens ersättarplats, vilket bl a jag själv fått erfara.

För den som vill fördjupa sig i statistiken för stiftsfullmäktigevalet, se FiSK-webben. Där hittar man också i Excelfilen de andra nomineringsgruppernas resultat och personkryss.

Kyrkomötet
I skrivande stund är inte valresultatet till Kyrkomötet färdigräknat. De preliminära siffrorna säger dock att vi tappat två mandat, från 15 till 13. I vårt stift har dock en ökning med c:a 100 röster preliminärt noterats, och vi behåller vårt enda mandat.

Ja, detta var en information om valresultatet så här långt. När fler enheter blivit räknade får vi återkomma.


Återigen, med många tack för ett fint valarbete, och med vänliga hälsningar!

Annika Stacke

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.