lördag, maj 09, 2009

19 unga människor i vita dräkter

Härliga konfirmationer idag - två stycken (en i Aneboda kyrka och en i Bergs kyrka), med totalt 19 konfirmader (6 tjejer och 13 killar). I lektioner hade vi oftast varit helgrupp med en präst och en församlingsassistent, vilket kanske är lite för många, men det finns för och emot.

I år hade vi för första gången konfirmation med mässa vid ett och samma tillfälle. Föreställer mig att många människor kanske aldrig annars skulle ta nattvarden, men i detta sammanhag blir det naturligt. "Kristi kropp och blod för dig utgivna" är ett uttryck som jag, med glädje, uttalat ett stort antal gånger i dag.

I den skriftliga utvärderingen av konfirmationen (gjordes i samband med att jag bjudit in konfirmanderna till min prästgård häromdagen) framkom att vad man satte värde på var gemenskapen i gruppen. Likaså tyckte de flesta att det var roligt att sjunga och spela teater. Faktiskt fick också vanliga högmässor/högmässogtj:er (15 gudstjänster skulle man gå på) ett något högre betyg än jag förväntat mig. Som tjänstgörande präst sätter jag alltid konfirmanderna i arbete, som att hänga upp psalmnummer (om de är i god tid - fast oftast kommer de en minut före klockringning), fundera över vilken liturgisk färg det är, gå i procession (kors & ljus), leda psaltarpsalmen, ta upp kollekten och lite annat. Förhoppningsvis gör det gudstjänstlivet lite mer engagerande än om de bara skulle "sitta av" en gudstjänst.

Det är min förhoppning - en from sådan förvisso, men ändå - att det som skett i deras tonåriga liv skall finnas kvar livet ut, med en grundtrygghet om Guds kärlek oberoende av vad som sker i tillvaron.

Tack, mina medarbetare komminister Heidi, församlingsassistent Inger och kantor Anita, samt naturligtvis kyrkvaktmästarna och kyrkvärdarna, för ett gott samarbete med årets konfirmander!

Lycka till alla 19 nykonfirmerade ungdomar! Det kommer att gå bra för er i livet, det är jag övertygad om!
Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.