torsdag, april 23, 2009

Behandlas alla nomineringsgrupper lika?

Erfarenheter från kyrkovalet 2005 visar att alla nomineringsgrupper inte blev behandlade på samma sätt. Exempelvis hände det att i en kyrklig samfällighet att man gav ut ett specialnumer av sitt kyrkoblad, där de lokala nomineringsgrupperna fanns med - så långt är det OK.

Men bara grupper som ställde upp i de lokala valen (till församling och samfällighet) fick presentera sina kandidater till stiftsfullmäktige och kyrkomöte. De nomineringsgrupper som inte ställde upp lokalt blev negativt särbehandlade genom att de inte fick möjlighet att i kyrkobladets speciella valutgåva presentera sina kandidater i valet till stiftsfullmäktige och kandidater. Se vidare Bertil Olssons fråga i Kyrkomötet 2005 och Kyrkostyrelsens svar.

Det finns tecken som tyder på att samma misstag kan vara på väg att upprepas också i 2009 års kyrkoval...

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.