söndag, januari 04, 2009

Ur min citatsamling (5)

”Begreppet makt ger ofta negativa associationer, maktmissbruk, övergrepp och utnyttjande. Vi glömmer lätt att makt också kan vara något positivt, något som handlar om mod, kunskap och kraft, vare sig det gäller en enskild person, en arbetsgrupp eller en organisation. Makt är inte enbart förtryck utan också dess motsats – att kunna påverka och ta sig ur en problemfylld situation.”
(Barbro Lennéer-Axelson & Ingela Thylefors: Arbetsgruppens psykologi, s 107).

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.