onsdag, april 02, 2008

Vad döljer sig under jord?

Denna skrivelse har jag tagit initiativ till och tillsammans med några Alliansvänner i den infrastrukturella gruppen i Växjö kommun skickat till Regeringskansliet:

Infrastrukturminister Åsa Torstensson
Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM


Ang. behovet av samlad dokumentation av befintliga ledningar mm under jord

När en grävmaskinist sätter skopan i marken vet han inte om han kan komma att gräva sönder någon kabel eller rörledning som ligger där.

En söndergrävd ledning kan förorsaka omfattande störningar. Viktig kommunikation kan tillfälligtvis komma att slås ut genom avbrottet, kanske med mänskligt lidande och/eller ekonomiskt avbräck som följd. Kostnaden för att återställa felet får också i sista hand betalas av kunderna.

Ägaren av en rörledning eller ett nät har säkert en god dokumenterad kunskap om sin egendom, och ägare av större ledningsnät erbjuder sig i allmänhet inför en grävning att utan kostnad märka ut platsen där ledningen är belägen. Likväl vet ofta inte gräventreprenören med säkerhet vilka ledningar och nät som finns i marken; än mindre objektens exakta position.

Förutom det ekonomiska intresset av att utnyttja en samlad kunskap för att utföra ett anläggningsarbete så snabbt, effektivt och billigt som möjligt, kan det vara en angelägenhet för myndigheterna att känna till var olika rörledningar finns belägna, och vem som är ägare. Inte minst i ett krisläge av torde det vara av yttersta vikt att myndigheterna besitter denna kunskap.

Alliansen i Växjö kommun och dess infrastrukturgrupp anser det lämpligt att dokumentation av rörledningar mm under markytan finns samlad hos en myndighet.

Vi föreslår därför
- att Näringsdepartementet utreder behovet av att kartlägga och dokumentera befintliga rörledningar mm under markytan,
- att departementet utreder hur denna dokumentation kan nyttjas av allmänheten.

Växjö i mars 2008

För Alliansen i Växjö kommun

Annika Stacke (fp), Carl-Gunnar Hagberg (c), Ulf Hedin (m), René Jaramillo Milla (kd)

Kopia för kännedom
Riksdagsledamöterna
Anna Bergkvist (m), Katarina Brännström (m), Eva Johnsson (kd), Karin Nilsson (c)

Referat i Smålandsposten.

Vill någon följa ärendet, så är det diariefört på Regeringskansliet under N2008/2992IR.

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.