söndag, december 28, 2008

Digital postilla på Nyårsdagen


I Jesu namn

Digital postilla skriven för Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift på Nyårsdagen 2009.

Text: Lukas evangelium 2:21

Ett årsskifte brukar vara förknippat med tillbakablick och framtidsförhoppningar. Och om man nu inte är så djupsinnigt lagd att man grunnar över vad man utfört och vad man förväntar sig, så konstaterar man väl i varje fall att man blir ett år äldre för varje år som går.

I Jesu namn är ämnet för Nyårsdagen. Vi kan påminna oss om att namnet Jesus på hebreiska heter Jeshua och kommer från roten ”jasha`” som betyder frälsa.

Men vad betyder då ”frälsa”? Detta ord på Kanaans tungomål kan ju också behöva översättas.

Grundbetydelsen av ”jasha`” (av de hebreiska konsonanterna yod-shin-ayin) är ungefär: befria, ställa på stadig mark, utvidga område, ge livsutrymme.

Namnet Jesus ger oss alltså associationer till befrielse och livsrum.

Det är i detta perspektiv av frihet och öppenhet som vi går in i nytt år. Dels lämnar vi ett gammalt år bakom oss, i tacksamhet för det som gått bra. Men även det som vi skulle velat ha ogjort och som vi ångrar lägger vi bakom oss i Jesu namn – vi är ju befriade från syndens och söndringens och pinsamhetens och skammens bojor och band. I Jesu namn får vi leva befriade från sådant som kan tynga oss.

Vi går också in i ett nytt år – ett år som ingen av oss vet vad det kommer att innehålla. Vi går in i 2009 i Jesu namn.

Att göra något i någons namn är att tala å denna persons vägnar.

Det är vad jag gör som präst i varje gudstjänst. Det är inte Annika Stacke eller Kalle Svensson, eller vad vi nu kan heta, som står bakom förlåtelsens ord eller välsignelsen. Det skulle vi som små människor definitivt inte ha täckning för. Men det är Gud själv som säger detta – genom oss.

Gud låter oss förmedla sitt ord. Det är ett förtroende som han ger oss, och när vi i trohet mot honom själv och hans ord återger hans budskap, så utför vi detta uppdrag i hans namn.

Nu behöver man inte vara präst för att i Jesu namn ta till oss hans löften. Det får vi alla som är döpta och troende (det allmänna prästadömet) med frimodighet göra.

Därför får vi nu gå in i år 2009 i Jesu namn. I frihet och öppenhet får vi möta det okända, i Jesu namn och i hans sällskap.

Annika Stacke, kyrkoherde, Lammhult

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.