söndag, oktober 21, 2012

Vägen - nomineringsgrupp i kyrkovalet 2013


Som hittillsvarande folkpartister och moderater i Växjö stift lämnar vi nu det partipolitiska åt sidan. De frågorna hör hemma i kommun, landsting och riksdag. I Kyrkan råder en annan agenda. Därför har vi bildat nomineringsgruppen Vägen. Låt oss få ta några minuter i anspråk av din tid för att ge lite mera bakgrund till Vägen:

- Med Vägens värdegrund (http://vagenisvenskakyrkan.se/vardegrund) som utgångspunkt är människor med olika uppfattningar i samhällsfrågor är välkomna som kandidater till Vägen.

- Det är i första hand i valet till Växjö stiftsfullmäktige som vi kommer att gå fram med Vägen. Samtidigt rekommenderar vi de grupper på lokalnivå som under tidigare kyrkoval kandiderat för M respektive FiSK att nu ställa upp för Vägen.

- I valet till Kyrkomötet 2013 har Vägen ingen avsikt att ställa upp, utan i det valet blir det någon av de andra nomineringsgrupperna som vi får kandidera för.

- Upptaktsmötet lördagen 13 oktober i Öjaby församlingshem hälsar vi alla välkomna till!

- 300 namnunderskrifter krävs för att kunna registrera nomineringsgruppen Vägen. En registrering på kyrkomötesnivå (trots att vi alltså avstår från Kyrkomötet 2013) möjliggör att Vägen kan ställa upp även i andra stift samt i lokalvalen. Dessutom är det enda chansen att kunna bibehålla det korta namnet.

- Vill du bidra till att Kyrkans egna frågor kommer i förgrunden, och att parti- och blockpolitik minskar sitt inflytande i Kyrkan, är du välkommen att på Blankett 1 A (http://media2.vagenisvenskakyrkan.se/2012/08/Blankett-1A.pdf) stödja registreringen av Vägen. Genom din underskrift har du inte på något vis förbundit dig att lägga din röst på nomineringsgruppen den 15 september 2013.

Inga kommentarer:

Mitt foto
Jag heter Annika Stacke, och med gnosjöandan i mina gener tror jag det mesta är möjligt. Jag är präst i Svenska kyrkan i Lammhult mitt i Småland och Växjö stift. Bor i prästgård som numera är min. Företaget Stacke Media AB, som jag sjösatt, sysslar med videoproduktion.